nudundėti

nudundėti
1 nudundė́ti intr. su dundesiu nueiti, nuvažiuoti: Nupleškėjo nudundė́jo perkūnas į vakarus Rdm. Nudundėjo bardamas kaip perkūnas Ds. Anas nudundė́jo, t. y. nuėjo J. Tarnai nudundėjo laiptais žemyn . Traukinys nudundėjo . Paplak smagiau arklius – tuoj nudundė́sim Kt. \ dundėti; atidundėti; įdundėti; išdundėti; nudundėti; padundėti; pardundėti; pradundėti; pridundėti; sudundėti; uždundėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nudundėti — vksm. Debesi̇̀s su griaustiniù nudundėjo į ki̇̀tą pùsę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nugriausti — 1 nugriausti intr. 1. griausmui nueiti, nudundėti: Tai buvo paskutinieji dundėjimai toli nugriaudusio griausmo Vaižg. Anuo šonu nugriaudė nugriaudė, kaži ant mūsų ar užeis, ar ne [lietus]? Sml. | refl.: Bebuvo laukiama, kada tik ūmai plyš,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidundėti — 1 atidundėti intr. Žž su dundesiu ateiti, atvažiuoti: Jau perkūnas atdùnda Rdm. Ta kumet anie atdundėtų? KlvrŽ. O tai atadunda ... motynėlės brolelis TŽI283. Rytą atidundėjo dvidešimt vagonų rš. dundėti; atidundėti; įdundėti; išdundėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dundėti — 1 dundėti, dùnda (duñda), ėjo intr.; SD72 1. griaudėti, trinkėti, bildėti: Perkūnas dunda Krkl. Griaustinis duñda Rm. Pareita smarki perkūnija, dùnda visi pašaliai Vvr. Vidur kalnų dundėjo griausmai rš. Girdėt armotos dùnda Gs. Visą dieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdundėti — 1 išdundėti intr. Šk su dundesiu išbėgti, išvažiuoti: Tik sėdo ir išdundėjo iš kiemo kai vėjas Jnš. Mūs tai anksti į jomarką išdundėjo Kt. Kurgi vaikai išdundėjo? Trgn. Piršlys išdundėjo, t. y. išdūzgėjo, išvažiavo J. Vežimas išdundėjo, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudimdėti — intr. nudundėti, dundant nuvažiuoti: Keliu vežimas nudimdėjo Brt. dimdėti; nudimdėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudurdėti — intr. 1. nudardėti, nudundėti: Jei dar kart nudurdės, tai aš šausu BsV188. 2. durdant nukristi: Durys iš medžio nudurdėjo Jrk48. durdėti; atidurdėti; išdurdėti; nudurdėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudūzgėti — intr. nudundėti, smarkiai nujoti, nuvažiuoti: Matyt nematė, girdėt girdėjo, kai per lauką nudūzgėjo LTR(Vl). Piršliai pas paną kad nuduzgėjo! Čk. dūzgėti; įsidūzgėti; išdūzgėti; nudūzgėti; padūzgėti; pardūzgėti; sudūzgėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudžingėti — intr. nudundėti: Laukais nudžingėjo traukinys rš. džingėti; nudžingėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugliungėti — intr. nudundėti, nutrinkėti, nubildėti: Visas būrys nuaidėjo, nugliungėjo Lkv. gliungėti; nugliungėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”